Hội viên/ Handicap

  • Member ID

  • Member Name

  • Home Course

  • Hcap Index

  • Home Hcap

  • Last Update

  • Rank

A009 Akisawa Takayuki Hill 13.8L 16 27/05/2018 68
B215 Bui Hong Dung Lake 25.0L 30 27/05/2018 142
L064.1 Bui Thi Kim Nga, Ms Hill 7.1L 8 12/05/2018 2
C240 Chang Chih Hsiang Lake 7.8L 9 06/05/2018 15
C614 Chen Cheng Chiu Hill 13.6L 16 19/05/2018 66
C621 Chin Ho Jae Hill 10.2L 12 20/05/2018 34
C028 Cho Boo Hwan Hill 11.8L 14 26/05/2018 50
C617 Cho Sang Jin Hill 8.1L 10 19/05/2018 19
C062 Choi Seong Cheol Hill 6.5L 8 26/05/2018 10
NM-C026 Chu Ha Anh Tuan Hill 20.8L 25 05/05/2018 43
C624 Chu Hai Van Hill 9.6L 11 19/05/2018 30
NM-C025 Chu Hoang Thanh Hill 18.2L 22 24/05/2018 33
C640 Chung Soo Bok, C640 Hill 2.1L 2 25/05/2018 1
D217 Diep Van Minh Lake 20.4L 24 18/05/2018 122
D617 Dinh Viet Anh Hill 16.8L 20 26/05/2018 97
NM-D031 Do Duy Hien Hill 2.2L 3 24/05/2018 1
D016 Do Khang Ninh Hill 18.6L 22 26/05/2018 110
D211 Do Quang Minh Lake 15.3L 18 23/05/2018 79
NM-D016 Do Quang Tuan Hill 16.4L 19 24/05/2018 28
D202 Do Tat Binh Lake 8.0L 9 29/05/2018 16
NM-D029 Do Thi Hoa, Vip Hill 21.4L 24 27/05/2018 9
NM-D026 Do Thi Thu Hang , NM Lake 23.7L 26 16/05/2018 11
D221 Do Trung Hieu Lake 22.0L 26 27/05/2018 132
D212 Doan Duy Cong Lake 23.0L 27 25/05/2018 138
NM-D027 Doan Son Anh Hill 11.9L 14 29/05/2018 10
V618.1 Doan Thi Thu Thuy Hill 21.5L 24 27/05/2018 10
D026 Doan Van Nhuom Hill 20.3L 24 27/05/2018 121
D006 Duong Cao T. Nguyen Hill 8.7L 10 26/05/2018 24
NM-D028 Duong Cong Doan Hill 11.8L 14 07/05/2018 9
D020 Duong Quoc Hung, D020 Hill 13.2L 16 06/05/2018 62
D219 Duong Thanh Cong Lake 12.4L 15 26/05/2018 55
D220 Duong Tri Hoi Lake 21.0L 25 27/05/2018 127
NM-H027 Ha Hai Minh Hill 16.5L 20 03/05/2018 29
H206 Ha Huu Nhat Lake 11.7L 14 26/05/2018 48
H065 Ha Quoc Huy Hill 8.5L 10 13/05/2018 23
S006 Hiro Shiosaki Hill 17.8L 21 12/05/2018 104
H638 Ho Dai Minh Hill 13.9L 16 25/05/2018 73
NM-N031 Ho Hau Hill 21.8L 26 23/05/2018 45
NM-H032 Ho Thanh Son, S10 Hill 12.8L 15 30/05/2018 13
H652 Hoang Minh Tam Hill 12.0L 14 27/05/2018 51
NM-H025 Hoang Minh Tuan Lake 12.9L 15 22/05/2018 14
NM-H035 Hoang Quoc Cuong Hill 19.6L 23 27/05/2018 38
H249 Hoang Son Hill 24.6L 29 20/05/2018 140
NM-H037 Hoang Thanh Hoa Hill 22.5L 27 31/05/2018 47
NM-H019 Hoang Thanh Tan Hill 7.8L 9 28/05/2018 6
H232 Hoang Van Cong Hill 18.7L 22 12/05/2018 113
H231 Hoang Van Hien Lake 16.9L 20 23/05/2018 98
NM-H010 Huynh Duy Tuong Hill 13.8L 16 12/05/2018 19
H086 Huynh Nam Giang Hill 20.8L 25 27/05/2018 126
NM-H033 Huynh Viet Phuong Hill 19.1L 23 29/05/2018 36
NM-H034 Huynh Yen Nam Hill 22.0L 26 27/05/2018 46
C640.1 Jang Won Hee, Ms Hill 4.4L 5 25/05/2018 1
J612 Jun Kanayama Lake 19.3L 23 17/05/2018 117
J001 Jung Sim Suk Hill 4.6L 5 20/05/2018 4
K062 Kang Hyung Joong Hill 13.8L 16 26/05/2018 68
K242 Khuc Minh Vuong Lake 15.3L 18 23/05/2018 79
K122 Kim Dong Kil Hill 4.8L 6 20/05/2018 5
K128 Kim Han Jin, K128 Hill 14.3L 17 29/05/2018 74
K111 Kim Su Seok Hill 5.9L 7 29/05/2018 8
K135 Kim Sung Chul, K135 Hill 22.8L 27 12/05/2018 135
NM-L026 Le Dinh Loi Hill 11.6L 14 26/05/2018 8
L660 Le Duc Hoai Hill 17.6L 21 27/05/2018 103
L258.1 Le Ha Chau Hill 17.4L 19 01/05/2018 7
L258.2 Le Khanh Hung Hill 10.4L 12 27/05/2018 35
L254 Le Ngoc Tra Lake 14.4L 17 30/05/2018 75
L261 Le Thanh Van Hill 31.9L 38 29/05/2018 146
NM-L058 Le Thi Giang Hill 24.5L 27 26/05/2018 12
NM-L062 Le Thi Kim Tuyen Hill 32.9L 37 19/05/2018 18
L053 Le Thuc Dung Hill 17.9L 21 25/05/2018 105
NM-L052 Le Tien Bo Hill 15.0L 18 19/05/2018 24
L650 Le Toan Thang Hill 15.9L 19 26/05/2018 89
L064 Le Van Hien Hill 9.4L 11 22/05/2018 27
NM-L060 Le Van Hoang Hill 27.3L 32 14/05/2018 55
L258 Le Van Lan Lake 4.0L 5 27/05/2018 3
L637 Le Van Son Hill 10.8L 13 26/05/2018 38
NM-L054 Le Viet Hung, H11 Hill 15.5L 18 26/05/2018 26
NM-N057 Le Xu Nop Hill 15.7L 19 29/05/2018 27
L659 Le Xuan Quan Hill 11.5L 14 25/05/2018 45
NM-L034 Le Xuan Thang Hill 12.6L 15 07/05/2018 12
L246 Le Xuan Trinh Lake 18.6L 22 25/05/2018 110
L138 Lee Dong Yoon Hill 6.8L 8 13/05/2018 12
T255.1 Luong Minh Hien, Ms Lake 25.7L 28 26/05/2018 15
L252 Luu Hoang Ha Lake 10.8L 13 05/05/2018 38
N662.1 Ly Phuong Lien Ms. Hill 29.4L 33 26/05/2018 17
NM-M007 Mai Duc Thuy Hill 2.9L 3 30/05/2018 2
M007 Min Byung Young Hill 6.6L 8 27/05/2018 11
NM-N134 Ngo Manh Ha Hill 17.4L 21 26/05/2018 31
N271 Ngo Quang Vinh Hill 22.9L 27 10/05/2018 137
N238.1 Ngo Quynh Anh, Ms Lake 17.5L 19 23/05/2018 8
N227 Ngo Thanh Phong Lake 10.4L 12 19/05/2018 35
N078 Nguyen Anh Son Hill 8.4L 10 29/05/2018 22
N265 Nguyen Cao Ha Lake 8.0L 9 30/05/2018 16
NM-N129 Nguyen Cao Son Hill 19.5L 23 26/05/2018 37
N651 Nguyen Chi Hill 16.7L 20 26/05/2018 96
N246 Nguyen Chi Nam Lake 16.6L 20 27/05/2018 94
N252 Nguyen Cong Binh Lake 20.0L 24 27/05/2018 120
NM-N135 Nguyen Dinh Luong Hill 24.2L 29 30/05/2018 54
N675 Nguyen Duc Dung Hill 15.5L 18 20/05/2018 83
N684 Nguyen Duc Thanh, N684 Hill 17.3L 21 25/05/2018 100
N240 Nguyen Duong Hoai Lake 15.1L 18 26/05/2018 78
N083 Nguyen Duy Hai Hill 6.4L 8 30/05/2018 9
NM-N124 Nguyen Hoang Hai Hill 28.1L 33 27/05/2018 56
N662 Nguyen Hoang Tam Hill 11.7L 14 29/05/2018 48
N270 Nguyen Hong Hai Lake 25.8L 31 26/05/2018 143
NM-N121 Nguyen Huu Bay Hill 7.2L 9 28/05/2018 5
N272 Nguyen Huu Duc Hill 18.1L 21 26/05/2018 106
N682 Nguyen Huu Hai Hill 4.9L 6 30/05/2018 6
N703 Nguyen Huu Hoan Vu Hill 13.6L 16 30/05/2018 66
N084 Nguyen Khanh Cuong Hill 12.8L 15 05/05/2018 59
NM-N069 Nguyen Khanh Hao Hill 19.0L 23 01/05/2018 35
N231 Nguyen Minh Duc Lake 15.8L 19 27/05/2018 86
NM-N088 Nguyen Minh Duc, Vip Hill 20.0L 24 11/05/2018 39
P232.1 Nguyen Minh Son Lake 13.1L 16 13/05/2018 60
NM-N120 Nguyen Ngoc Lam Hill 14.9L 18 22/05/2018 23
N048 Nguyen Ngoc Minh Hill 16.1L 19 29/05/2018 92
N091 Nguyen Quang Anh Hill 17.5L 21 28/05/2018 102
N659 Nguyen Quang Cuong Hill 7.0L 8 26/05/2018 13
N070 Nguyen Quang De Hill 21.6L 26 27/05/2018 129
N061 Nguyen Quoc Binh Hill 8.2L 10 26/05/2018 20
NM-N119 Nguyen Quoc Dung Hill 5.8L 7 26/05/2018 4
NM-N081 Nguyen Quoc Huy Hill 15.1L 18 19/05/2018 25
N247 Nguyen Quoc Sy Lake 16.6L 20 19/05/2018 94
NM-N112 Nguyen Quoc Trung Lake 23.8L 28 30/05/2018 51
NM-N005 Nguyen Quoc Tuan, HL Hill 4.9L 6 26/05/2018 3
N068 Nguyen Quoc Tuan, N068 Hill 12.4L 15 26/05/2018 55
NM-N117 Nguyen Tan Trung Hill 11.9L 14 26/05/2018 10
N680 Nguyen Thanh Hai Hill 10.7L 13 10/05/2018 37
NM-N110 Nguyen Thanh Hoa Hill 13.6L 16 28/05/2018 17
N062 Nguyen Thanh Phong Hill 11.3L 13 27/05/2018 43
N064 Nguyen The Hai Hill 14.5L 17 27/05/2018 76
N081 Nguyen The Quan Hill 18.1L 21 18/05/2018 106
N085 Nguyen Thi Hau Ms. Hill 15.7L 18 18/05/2018 6
S223.1 Nguyen Thi Kim Loan Lake 28.3L 31 20/05/2018 16
T030 Nguyen To Uyen , (Treasure) Hill 9.1L 10 24/05/2018 3
NM-N066 Nguyen Trong Mai Lam Hill 18.6L 22 13/05/2018 34
N053 Nguyen Trung Hoc Hill 16.9L 20 27/05/2018 98
N022 Nguyen Van Chien, N022 Hill 20.6L 24 28/05/2018 123
N263 Nguyen Van Dat Lake 19.0L 23 30/05/2018 115
NM-N080 Nguyen Van Duc Hill 13.7L 16 16/05/2018 18
L284.1 Nguyen Van Luong Lake 15.8L 19 27/05/2018 86
N269 Nguyen Van Minh, N269 Lake 18.2L 22 25/05/2018 108
N701 Nguyen Van Minh, N701 Hill 13.8L 16 28/05/2018 68
NM-N123 Nguyen Van Nam Hill 14.5L 17 29/05/2018 22
N019 Nguyen Van Nhan Hill 16.0L 19 26/05/2018 91
NM-N064 Nguyen Van Thinh Hill 13.3L 16 27/05/2018 16
N045 Nguyen Viet Chuong Hill 14.6L 17 20/05/2018 77
NM-N132 Nguyen Viet Tan Hill 20.0L 24 31/05/2018 39
NM-N118 Nguyen Xuan Khoa, Vip Hill 20.5L 24 26/05/2018 42
N700 Nguyen Xuan Quang Hill 20.6L 24 30/05/2018 123
N665 Noh Byoung Min Hill 2.2L 3 26/05/2018 2
O612 Oh JongSeok Hill 15.9L 19 20/05/2018 89
O605 Oh Myung Whoan Hill 4.9L 6 26/05/2018 6
P085 Park Hyun Bae, P085 Hill 9.8L 12 26/05/2018 31
NM-P033 Pham Anh Tuan Hill 12.6L 15 27/05/2018 13
NM-P052 Pham Dang Hoang Hill 22.6L 27 14/05/2018 48
P641 Pham Duc Nguyen Hill 11.3L 13 23/05/2018 43
P080 Pham Duc Phuong Hill 13.1L 16 26/05/2018 60
NM-P054 Pham Hoa Cuong Hill 14.2L 17 26/05/2018 21
V204.1 Pham Huong Giang Ms. Lake 24.7L 27 24/05/2018 13
P666 Pham Huu Phu Hill 18.8L 22 26/05/2018 114
P225 Pham Phu Khoi Lake 19.2L 23 20/05/2018 116
NM-P053 Pham Quoc Lam Hill 20.1L 24 28/05/2018 41
N036.1 Pham Thi Tuyet Loan Hill 21.0L 23 03/05/2018 8
P246 Pham Van Cuong Lake 30.5L 36 08/05/2018 145
P233 Pham Van Hien Hill 10.8L 13 30/05/2018 38
P031 Pham Van Minh Hill 16.5L 20 29/05/2018 93
P108 Pham Van Nam Hill 11.6L 14 12/05/2018 46
P640 Pham Vu Hill 12.5L 15 28/05/2018 57
P082 Pham Xuan Bach Hill 19.3L 23 26/05/2018 117
P247 Phan Duc Hong Lake 29.6L 35 08/05/2018 144
NM-P050 Phan Van Chung Hill 20.8L 25 30/05/2018 43
P241 Phan Van Quang Lake 12.2L 14 30/05/2018 52
STAFF 001 Phan Van Tong Hill 6.9L 8 28/05/2018 1
P027 Phan Van Vu Hill 19.4L 23 27/05/2018 119
P245 Phan Xuan Phong Lake 21.3L 25 03/05/2018 128
P078 Phung Dong Khoi Hill 21.8L 26 05/05/2018 131
Q234 Quan Xuan Hieu Lake 24.9L 30 30/05/2018 141
S606 Seo Young Jin Hill 15.8L 19 13/05/2018 86
S601 Seong Yeon Deog Hill 9.5L 11 05/05/2018 29
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. Hill 14.2L 16 27/05/2018 4
T060 Takebayashi Hill 8.9L 11 27/05/2018 26
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) Lake 11.6L 14 20/05/2018 46
T256 Thai Cong Thanh Hill 24.0L 28 27/05/2018 139
T644 Thai Giang Nam Hill 15.6L 18 30/05/2018 84
T252 Tong Duy Thoai Lake 18.6L 22 23/05/2018 110
NM-T064 Tran Hoang Hai Hill 24.0L 28 24/05/2018 53
NM-T067 Tran Hung Luong Hill 23.8L 28 16/05/2018 51
T227 Tran Kim Long Lake 12.3L 15 26/05/2018 53
NM-T051 Tran Quoc Doan Hill 14.0L 17 28/05/2018 20
T608 Tran Quoc Hoai Hill 8.7L 10 27/05/2018 24
T246 Tran Thanh Hai, T246 Lake 13.5L 16 28/05/2018 65
T255 Tran Trung Chien Lake 12.6L 15 28/05/2018 58
T056 Tran Tu Ninh Hill 11.2L 13 30/05/2018 42
T061 Tran Van Hong Hill 22.5L 27 16/05/2018 134
T251 Tran Van Nghi Lake 15.3L 18 23/05/2018 79
T055 Tran Van Phu Hill 15.3L 18 30/05/2018 79
NM-T047 Tran Vinh Nguyen Bao Hill 12.9L 15 29/05/2018 14
T048 Trieu Quoc Tuan Hill 11.0L 13 27/05/2018 41
T257 Trinh Hung Lam Lake 12.3L 15 23/05/2018 53
NM-T065 Trinh Mai Xuan Hung Hill 22.6L 27 18/05/2018 48
NM-T068 Trinh Nam Truong Hill 26.8L 32 22/05/2018 55
T239 Trinh Tien Bay Lake 17.5L 21 26/05/2018 102
T228 Truong Thien Thanh Lake 18.5L 22 26/05/2018 109
U201 Uong Hong Son Hill 9.8L 12 19/05/2018 31
V025 Vinh Nhu Hill 13.8L 16 29/05/2018 68
NM-V025 Vo Dinh Thuong, T65 Hill 17.1L 20 30/05/2018 30
V209 Vo Khanh Hung Lake 17.4L 21 24/05/2018 101
V021 Vo Thanh Tung Hill 13.8L 16 12/05/2018 68
NM-V022 Vo Viet Trung Hill 8.7L 10 26/05/2018 7
V618 Vo Xuan Thien Hill 13.4L 16 27/05/2018 64
N075.1 Vu Bich Lan Lake 25.3L 28 06/05/2018 14
V620 Vu Duc Sinh Lake 20.7L 25 25/05/2018 125
V208 Vu Dung Lake 22.1L 26 30/05/2018 133
V219 Vu Hoang Hai Lake 15.7L 19 26/05/2018 85
V210 Vu Quy Hieu Lake 13.2L 16 10/05/2018 62
V204 Vu The Minh Lake 22.8L 27 22/05/2018 135
N048.1 Vu Thi Phuong Mai, Ms. Hill 14.9L 17 17/05/2018 5
V024 Vu Tuan Ngoc Hill 21.7L 26 25/05/2018 130
V622 Vu Van Chu Hill 9.4L 11 28/05/2018 27
NM-V026 Vu Van Thuy Hill 22.9L 27 25/05/2018 50
W606 Woo Jeong Hyeon Lake 7.5L 9 26/05/2018 14
Y028 Yang Byung Joon Hill 9.9L 12 26/05/2018 33
Y041 Yang Hee Joo, Y041 Hill 8.2L 10 20/05/2018 20
Y618 Yoo Sun Hyung, Y618 Hill 8.0L 9 27/05/2018 16
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
Km số 9, ấp Tân Mai II, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84) 613 27 88 99
Fax: (+84) 613 26 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác là để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ golf Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên.

Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ golf Long Thành được chơi golf ở câu lạc bộ golf đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với mức giá thấp hơn.

Trước khi đến các câu lạc bộ golf đối ứng, vui lòng liên hệ với Ông Phan Văn Tòng - Giám đốc Điều hành Golf - 0903.325.379  hoặc email: tong.phan@longthanhgolfresort.com.vn để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin.

Hiện tại, câu lạc bộ golf Long Thành liên kết hợp tác với các câu lạc bộ golf sau đây:

Saujana resort

Địa Chỉ: Saujana resort, Seksyen U 2, 40150 Shah Alam, Malaysia
Điện thoạil: 03. 7625 1466
Fax: 03. 7846 2316
Website: www.saujana.com.my

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia

Địa Chỉ: Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
subsidiary of Keck Seng Berhah
Điện thoại: 07. 2711888
Fax: 07. 27 11333
Website: www.tpgr.com

SULTAN ABDUL AZIZ SHAH GOLF & COUNTRY CLUB (SAASGCC) - Malysia

Địa chỉ: No. 1, Rumah Kelab,, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia

Điện thoại: +60 3-5510 5872

Fax: +60 3-5510 5860


PALM SPRINGS GOLF & COUNTRY CLUB - Indonesia

Địa Chỉ: Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29465, In-đô-nê-xi-a

Điện thoại: (0778) 7612 22/23

Email: fo@palmsprings.com.sg

Web: www.palmsprings.com.sg/

 

Handara Golf & Resort Bali (Indonesia)

Địa Chỉ: Desa Pancasari, Singaraja, Bali, Indonesia
Điện thoại: +62 8970 900 791 - 2
Fax: +62 362 342 3048
Website: www.handaragolfresort.com/

The North Country Golf Club

Tam Dao Golf & Resort - North Vietnam

Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tel: 04. 371.52.361
Fax: 04. 371.52.360
Website: www.tamdaogolf.com

Đại Lải Star Golf & Country Club

Địa Chỉ: Ngọc Thanh, Phúc Yên Town, Vĩnh Phúc Province

Điện Thoại: 0211 629 2222

Website: www.dailaistargolf.com.vn

Huyndai Song Gia Golf Resort
Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
SĐT: (+84) 31 396 3333
Fax: (+84) 31 396 3332
Website: http://www.songgia.com

FLC Sam Son Golf Club

Địa Chỉ: Sam Son, Thanh Hoa, North of Vietnam

Điện Thoại: + 84 4 3771 1111

Email: info@flc.vn

Website: http://www.flc.vn

Royal Golf Club

Địa Chỉ: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province

Điện Thoại: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42

Website: www.royalgolf.com.vn

Cua Lo Golf Resort – Middle of Vietnam
Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
Điện thoại: 038 3956 123
Fax: 038 3956 262
Website: www.cualogolfresort.com.vn

Laguna Lăng Cô Golf Resort

Địa Chỉ : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
Điện Thoại :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
Email: laguna@lagunalangco.com 
Website: www.lagunalangco.com   

bg-1 bg-2 bg-3 bg-4