Hội viên/ Handicap

 • Member ID

 • Member Name

 • Home Course

 • Hcap Index

 • Home Hcap

 • Last Update

 • Rank

A009 Akisawa Takayuki Hill 13.4 16 07/02/2020 48
A609 Akiyama Tsuyoshi Lake 15.2 18 29/02/2020 60
B206 Bui Chien Thang Hill 20.8 25 24/02/2020 105
B215 Bui Hong Dung Lake 19.4 23 29/02/2020 95
C028 Cho Boo Hwan Hill 12.6 15 26/02/2020 42
C062 Choi Seong Cheol Hill 6.1 7 27/02/2020 9
C064 Choi Tae Sub Hill 14.5 17 16/02/2020 54
C084 Cho Hyun Yun Hill 3.1 4 23/02/2020 2
C251 Choo Sung Jin Hill 11.9 14 29/02/2020 39
C624 Chu Hai Van Hill 10.5 12 29/02/2020 24
D006 Duong Cao T. Nguyen Hill 9.7 12 24/02/2020 19
D016 Do Khang Ninh Hill 21.4 25 29/02/2020 107
D020 Duong Quoc Hung, D020 Hill 12.4 15 23/02/2020 41
D027 Dinh Giang Vinh Hill 17.5 21 27/02/2020 80
D211 Do Quang Minh Lake 16.6 20 26/02/2020 72
D212 Doan Duy Cong Lake 20.3 24 24/02/2020 103
D217 Dip Van Minh Lake 19.7 23 27/02/2020 96
D219 Duong Thanh Cong Lake 13.2 16 15/02/2020 47
H065 Ha Quoc Huy Hill 11.7 14 23/02/2020 36
H087.1 Koh Eun Kyung, Ms Hill 17.7 20 18/02/2020 5
H206 Ha Huu Nhat Lake 13 15 09/02/2020 45
H231 Hoang Van Hien Lake 15.5 18 25/02/2020 64
H250 Hoang Thanh Tan Hill 7.3 9 27/02/2020 14
H652 Hoang Minh Tam Hill 14.2 17 15/02/2020 51
J001 Jung Sim Suk Hill 5.6 7 26/02/2020 5
K086 Kim Young Bo Hill 11.2 13 23/02/2020 30
K122 Kim Dong Kil Hill 5.3 6 29/02/2020 4
K128 Kim Han Jin, K128 Hill 16.1 19 28/02/2020 71
K142 Kim Kab Jin K142 Hill 6.8 8 08/02/2020 11
L053 Le Thuc Dung Hill 20.3 24 27/02/2020 103
L1 Le Van Kiem Lake 16.7 18 22/01/2020 73
L145 Lee Jung Ho Hill 10.7 13 08/02/2020 27
L154 Le Thanh Hung , L154 Hill 5.7 7 23/02/2020 6
L246 Le Xuan Trinh Lake 18.5 22 25/02/2020 90
L258 Le Van Lan Lake 3.4 4 23/02/2020 3
L258.2 Le Khanh Hung Hill 5.9 7 23/02/2020 7
L261 Le Thanh Van Hill 23.5 28 25/02/2020 112
L282 La Van Ut Lake 22.8 27 29/02/2020 111
L284.1 Nguyen Van Luong Lake 14.3 17 29/02/2020 53
L620.1 Lee Young Sook, Ms Hill 13.5 15 18/02/2020 3
L637 Le Van Son Hill 13.5 16 09/02/2020 49
L659 Le Xuan Quan Hill 10.1 12 18/02/2020 22
L660 Le Duc Hoai Hill 9.2 11 29/02/2020 18
L667 Lee Sung Chae Hill 9.9 12 15/02/2020 21
M007.1 Chung Bun Hee Ms. Hill 17.2 19 25/02/2020 4
M034 Min In Sook Hill 15.9 19 20/02/2020 68
N019 Nguyen Van Nhan Hill 17.9 21 24/02/2020 83
N022 Nguyen Van Chien, N022 Hill 21.9 26 28/02/2020 109
N045 Nguyen Viet Chuong Hill 17.2 20 29/02/2020 77
N048 Nguyen Ngoc Minh Hill 16.9 20 08/02/2020 74
N053 Nguyen Trung Hoc Hill 18 21 23/02/2020 85
N062 Nguyen Thanh Phong Hill 10.8 13 28/02/2020 28
N064 Nguyen The Hai Hill 17.6 21 23/02/2020 81
N068 Nguyen Quoc Tuan, N068 Hill 11.6 14 29/02/2020 34
N070 Nguyen Quang De Hill 17.9 21 29/02/2020 83
N075.1 Vu Bich Lan Lake 24.3 27 29/02/2020 10
N081 Nguyen The Quan Hill 17.3 21 29/02/2020 79
N091 Nguyen Quang Anh Hill 11.4 14 25/02/2020 32
N092 Nguyen Ngoc Son Hill 22.1 26 25/02/2020 110
N094 Nguyen Tuan Ha Hill 18.3 22 22/02/2020 88
N228 Nguyen Xuan Dinh Lake 24.1 29 28/02/2020 113
N231 Nguyen Minh Duc Lake 19.1 23 16/02/2020 92
N240 Nguyen Duong Hoai Lake 15.9 19 22/02/2020 68
N246 Nguyen Chi Nam Lake 18 21 22/02/2020 85
N247 Nguyen Quoc Sy Lake 19.3 23 22/02/2020 94
N252 Nguyen Cong Binh Lake 17.8 21 29/02/2020 82
N265 Nguyen Cao Ha Lake 10.8 13 28/02/2020 28
N651 Nguyen Chi Hill 15 18 29/02/2020 59
N659 Nguyen Quang Cuong Hill 6.6 8 26/02/2020 10
N662 Nguyen Hoang Tam Hill 11.8 14 22/02/2020 37
N662.1 Ly Phuong Lien Ms. Hill 24.9 28 29/02/2020 12
N665 Noh Byoung Min Hill 1.5 2 22/02/2020 1
N668 Nguyen Quoc Vuong Hill 14.5 17 22/02/2020 54
N700 Nguyen Xuan Quang Hill 16 19 27/02/2020 70
N701 Nguyen Van Minh, N701 Hill 8.3 10 28/02/2020 16
N703 Nguyen Huu Hoan Vu Hill 11.6 14 29/02/2020 34
NM-C026 Chu Ha Anh Tuan Hill 21.8 26 03/02/2020 24
NM-D026 Do Thi Thu Hang , NM Lake 22.4 25 15/02/2020 7
NM-D027 Doan Son Anh Hill 10 12 26/02/2020 3
NM-D030 Dao Thanh Duyen Hill 17.5 21 20/02/2020 12
NM-H032 Ho Thanh Son, S10 Hill 13.3 16 26/02/2020 6
NM-H034 Huynh Yen Nam Hill 21.8 26 23/02/2020 24
NM-H035 Hoang Quoc Cuong Hill 20.3 24 22/02/2020 18
NM-H039 Hoang Quoc Hoa Hill 15.4 18 09/02/2020 63
NM-L054 Le Viet Hung, H11 Hill 19 23 22/02/2020 15
NM-L059 Le Hung Hill 21.6 26 17/02/2020 23
NM-L062 Le Thi Kim Tuyen Hill 25.1 28 15/02/2020 13
NM-L063 Le Viet Hung, H08 Hill 21.1 25 29/02/2020 21
NM-N005 Nguyen Quoc Tuan, HL Hill 8 9 29/02/2020 2
NM-N069 Nguyen Khanh Hao Hill 21 25 14/02/2020 20
NM-N088 Nguyen Minh Duc, Vip Hill 22 26 12/02/2020 27
NM-N110 Nguyen Thanh Hoa Hill 12.3 15 27/02/2020 5
NM-N117 Nguyen Tan Trung Hill 13.6 16 28/02/2020 7
NM-N118 Nguyen Xuan Khoa, Vip Hill 20.8 25 29/02/2020 19
NM-N119 Nguyen Quoc Dung Hill 7.3 9 29/02/2020 1
NM-N124 Nguyen Hoang Hai Hill 23.4 28 23/02/2020 29
NM-N129 Nguyen Cao Son Hill 18.7 22 29/02/2020 14
NM-N138 Nguyen Ngoc Linh Hill 15.3 18 29/02/2020 11
NM-N141 Nguyen Tan Dung Hill 21.1 25 18/02/2020 21
NM-N143 Nguyen Van Minh Lake 19.6 23 27/02/2020 16
NM-P050 Phan Van Chung Hill 19.7 23 27/02/2020 17
NM-P053 Pham Quoc Lam Hill 21.9 26 25/02/2020 26
NM-P054 Pham Hoa Cuong Hill 10.1 12 21/02/2020 4
NM-P057 Pham Duc Nhan Hill 15.1 18 22/02/2020 10
NM-T047 Tran Vinh Nguyen Bao Hill 14.1 17 29/02/2020 9
NM-T064 Tran Hoang Hai Hill 22.7 27 14/02/2020 28
NM-T071 Tran Anh Vu Hill 29.9 35 09/02/2020 115
NM-V024 Vinh Nhu Hill 14 17 12/02/2020 8
NM-V025 Vo Dinh Thuong, T65 Hill 17.6 21 22/02/2020 13
NM-V026 Vu Van Thuy Hill 15.3 18 28/02/2020 11
O605 Oh Myung Whoan Hill 7.2 9 23/02/2020 12
P027 Phan Van Vu Hill 20.1 24 29/02/2020 99
P031 Pham Van Minh Hill 20.1 24 14/02/2020 99
P059 Pham Xuan Thanh Hill 19.2 23 22/02/2020 93
P087 Pham Anh Tuan Hill 13.9 16 26/02/2020 50
P225 Pham Phu Khoi Lake 15.6 18 29/02/2020 65
P233 Pham Van Hien Hill 12.8 15 12/02/2020 43
P241 Phan Van Quang Lake 14.6 17 14/02/2020 56
P245 Phan Xuan Phong Lake 15.7 19 21/02/2020 67
P246 Pham Van Cuong Lake 28.5 34 23/02/2020 114
P247 Phan Duc Hong Lake 20 24 29/02/2020 98
Q234 Quan Xuan Hieu Lake 21.7 26 27/02/2020 108
S222 Son Dae Young, S222 Lake 5.9 7 29/02/2020 7
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) Lake 11.5 14 15/02/2020 33
S601 Seong Yeon Deog Hill 9.1 11 16/02/2020 17
S606 Seo Young Jin Hill 18.3 22 28/02/2020 88
T030 Nguyen Thi To Uyen , (Treasure) Hill 7.4 8 22/02/2020 1
T040 Truong Quang Thanh Hill 15.2 18 29/02/2020 60
T055 Tran Van Phu Hill 20.1 24 27/02/2020 99
T056 Tran Tu Ninh Hill 11.8 14 18/02/2020 37
T061 Tran Van Hong Hill 18.8 22 22/02/2020 91
T239 Trinh Tien Bay Lake 17.1 20 20/02/2020 76
T252 Tong Duy Thoai Lake 16.9 20 24/02/2020 74
T252.1 Do Thi Hoa, T252.1 Lake 24.6 27 28/02/2020 11
T255 Tran Trung Chien Lake 12.8 15 28/02/2020 43
T255.1 Luong Minh Hien, Ms Lake 23.6 26 27/02/2020 8
T256 Thai Cong Thanh Hill 20.1 24 29/02/2020 99
T257 Trinh Hung Lam Lake 15.3 18 27/02/2020 62
T608 Tran Quoc Hoai Hill 10.6 13 26/02/2020 25
T644 Thai Giang Nam Hill 12.2 14 29/02/2020 40
T650 Takeya Chida, T650 Lake 17.2 20 29/02/2020 77
U201 Uong Hong Son Hill 11.2 13 25/02/2020 30
V021 Vo Thanh Tung Hill 14.2 17 20/02/2020 51
V027 VU VIET DUNG Hill 14.7 17 25/02/2020 58
V204 Vu The Minh Lake 19.9 24 29/02/2020 97
V204.1 Pham Huong Giang Ms. Lake 24 27 29/02/2020 9
V209 Vo Khanh Hung Lake 13 15 23/02/2020 45
V612 Vu Van Suc Hill 18 21 25/02/2020 85
V618 Vo Xuan Thien Hill 14.6 17 22/02/2020 56
V618.1 Doan Thi Thu Thuy Hill 17.8 20 22/02/2020 6
V622 Vu Van Chu Hill 8.2 10 26/02/2020 15
VIP Nguyen Manh Dung Hill 21.1 25 08/02/2020 106
W606 Woo Jeong Hyeon Lake 10.6 13 27/02/2020 25
Y028 Yang Byung Joon Hill 9.7 12 29/02/2020 19
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. Hill 13 14 29/02/2020 2
Y041 Yang Hee Joo, Y041 Hill 7.2 9 27/02/2020 12
Y047 YuTaka Tamura Hill 15.6 18 23/02/2020 65
Y618 Yoo Sun Hyung, Y618 Hill 10.3 12 23/02/2020 23
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
99A đường Phước Tân - Long Hưng, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại: (84-251) 626 89 89 - 629 33 33 - 627 88 99
Số fax: (84-251) 626 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ gôn Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên. Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ gôn Long Thành được chơi gôn ở câu lạc bộ gôn đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với giá thấp hơn. 

Trước khi đến các câu lạc bộ gôn liên kết, vui lòng liên hệ với:

Giám đốc điều hành golf: Ông Phan Văn Tòng

Số điện thoại: 0903.325.379

Email: tong.phan@longthanhgolfresort.com.vn

(để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin)

Hiện tại, câu lạc bộ gôn Long Thành đã liên kết hợp tác với các câu lạc bộ gôn sau đây:

Seletar Country Club - Singapore

Saujana resort - Malaysia

 • Địa Chỉ: Saujana resort, Seksyen U 2, 40150 Shah Alam, Malaysia
 • Điện thoạil: 03. 7625 1466
 • Fax: 03. 7846 2316
 • Website: www.saujana.com.my

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia

 • Địa Chỉ: Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
 • subsidiary of Keck Seng Berhah
 • Điện thoại: 07. 2711888
 • Fax: 07. 27 11333
 • Website: www.tpgr.com

SULTAN ABDUL AZIZ SHAH GOLF & COUNTRY CLUB (SAASGCC) - Malysia

 • Địa chỉ: No. 1, Rumah Kelab,, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia
 • Điện thoại: +60 3-5510 5872
 • Fax: +60 3-5510 5860


PALM SPRINGS GOLF & COUNTRY CLUB - Indonesia

 • Địa Chỉ: Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29465, In-đô-nê-xi-a
 • Điện thoại: (0778) 7612 22/23
 • Web: www.palmsprings.com.sg/


Handara Golf & Resort Bali - Indonesia

 • Địa Chỉ: Desa Pancasari, Singaraja, Bali, Indonesia
 • Điện thoại: +62 8970 900 791 - 2
 • Fax: +62 362 342 3048
 • Website: www.handaragolfresort.com/

The North Country Golf Club - Nhật

Tam Dao Golf & Resort - Vietnam

 • Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 • Tel: 04. 371.52.361
 • Fax: 04. 371.52.360
 • Website: www.tamdaogolf.com

Huyndai Song Gia Golf Resort - Việt Nam

 • Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • SĐT: (+84) 31 396 3333
 • Fax: (+84) 31 396 3332
 • Website: http://www.songgia.com

Royal Golf Club - Việt Nam

 • Địa Chỉ: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province
 • Điện Thoại: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42
 • Website: www.royalgolf.com.vn

Sky Lake Resort & Golf Club - Việt Nam

 • Add: khu vực hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
 • Fax: +84 (24) 3371 1231
 • Tel: 024 3371 1234
 • http://skylakegolfclub.vn/vi/

Cua Lo Golf Resort – Việt Nam

 • Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
 • Điện thoại: 038 3956 123
 • Fax: 038 3956 262
 • Website: www.cualogolfresort.com.vn

Laguna Lăng Cô Golf Resort - Việt Nam

 • Địa Chỉ : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
 • Điện Thoại :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
 • Email: laguna@lagunalangco.com 
 • Website: www.lagunalangco.com   
bg-1 bg-2 bg-3 bg-4