Hội viên/ Handicap

 • Member ID

 • Member Name

 • Home Course

 • Hcap Index

 • Home Hcap

 • Last Update

 • Rank

A609 Akiyama Tsuyoshi, A609 LTG 10.7 13 24/09/2023 19
B215 Bui Hong Dung LTG 19.9 24 27/09/2023 42
B609 Byun Won Chul, B609 LTG 13 16 25/09/2023 28
C651 Chen Cheng Chiu LTG 15.7 19 23/09/2023 34
C621 Chin Ho Jae Hill 8.3 10 29/09/2023 9
C103 CHO SEUNG RAE, C103 LTG 10.5 13 24/09/2023 18
C100 CHOI JEONG KI, C100 LTG 10.4 13 29/09/2023 17
C062 Choi Seong Cheol LTG 6.8 8 17/09/2023 6
D209 Do Anh Tuan LTG 20 24 23/09/2023 43
D006 Duong Cao T. Nguyen LTG 9.4 12 18/09/2023 13
H081 Hahn Chahn Young, H081 LTG 8.8 11 29/09/2023 11
E005.1 Hong Suk Kyoung, E005.1 LTG 17.7 20 25/09/2023 7
H088 Hur Cham, H088 LTG 13.7 17 10/09/2023 29
H088.1 Jo Hana, H088.1 Hill 15.2 17 22/09/2023 5
K649 Kang Chul Hee Hill 15 18 24/09/2023 31
K062 Kang Hyung Joong LTG 15.3 19 16/09/2023 33
K122 Kim Dong Kil LTG 4.2 5 24/09/2023 1
K128 Kim Han Jin, K128 LTG 21 26 20/09/2023 44
K171 Kim Jae Min, K171 LTG 8 10 27/09/2023 7
K144.1 Kim Jung Hee, Ms LTG 17.4 20 21/09/2023 6
K111 Kim Su Seok LTG 6 7 24/09/2023 5
Y056.1 Kwon Hyeok Sun Ms, Y056.1 LTG 15.1 17 25/09/2023 4
K062.1 La Mi Hwa Ms LTG 21.8 25 04/09/2023 9
L115 Le Quang Thung LTG 18.6 23 25/09/2023 37
L1 Le Van Kiem Lake 16.6 18 22/01/2020 35
Y209.1 Lee Hee Soon Ms. LTG 12.7 14 23/09/2023 2
L145 Lee Jung Ho LTG 11.9 15 28/09/2023 23
S065.1 Lee Sun Jung, S065.1 LTG 18.4 21 03/09/2023 8
L259 Lee Sung Chil LTG 18.8 23 24/09/2023 38
L620.1 Lee Young Sook, Ms LTG 12.7 14 15/09/2023 2
K122.1 Lee Yun Joo, K122.1 LTG 22.3 25 29/09/2023 10
M220 Matsuo Takayuki, M220 LTG 22.1 27 23/09/2023 46
N246 Nguyen Chi Nam LTG 12.9 16 13/09/2023 27
N048 Nguyen Ngoc Minh LTG 17.6 22 24/09/2023 36
N091 Nguyen Quang Anh LTG 9.2 11 28/09/2023 12
N668 Nguyen Quoc Vuong LTG 9.4 12 10/09/2023 13
N062 Nguyen Thanh Phong LTG 11.3 14 23/09/2023 22
N019 Nguyen Van Nhan LTG 19.6 24 11/09/2023 40
P653 Park Jae Hyun, P653 Hill 15 18 09/09/2023 31
P250 Park Tae Gun, P250 LTG 12.6 15 23/09/2023 26
Q234 Quan Xuan Hieu LTG 21.2 26 23/09/2023 45
S601 Seong Yeon Deog LTG 9.5 12 27/09/2023 15
S222 Son Dae Young, S222 LTG 5.5 7 16/09/2023 3
S063 Son Sam Ho, S063 LTG 4.6 6 24/09/2023 2
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. LTG 11.9 13 10/09/2023 1
T265 Takashi Teranishi, T265 LTG 26.8 33 24/09/2023 47
T263 Takenori Tago, T263 LTG 8.1 10 09/09/2023 8
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) LTG 12.2 15 29/09/2023 25
T259 Taninaka Eiji, T259 LTG 19.5 22 17/09/2023 39
Y231 Yanai Hisayuki LTG 11.9 14 29/09/2023 23
Y028 Yang Byung Joon LTG 11 14 10/09/2023 21
Y239 Yang Cheng Lung LTG 8.5 10 13/09/2023 10
Y041 Yang Hee Joo, Y041 LTG 5.6 7 24/09/2023 4
Y204 Yoo Hae Hyung LTG 19.8 24 16/09/2023 41
Y618 Yoo Sun Hyung, Y618 LTG 10.1 12 04/09/2023 16
Y056 You Do Sik, Y056 Hill 14.5 17 01/09/2023 30
Y625 Yun Yang Hee, Y625 Hill 10.7 13 23/09/2023 19
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
99A đường Phước Tân - Long Hưng, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại: (84-251) 626 89 89 - 629 33 33 - 627 88 99
Số fax: (84-251) 626 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ gôn Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên. Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ gôn Long Thành được chơi gôn ở câu lạc bộ gôn đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với giá thấp hơn. 

Trước khi đến các câu lạc bộ gôn liên kết, vui lòng liên hệ với:

Tổng đài: 0901602602 / 0251.628.8989

Email: marketing@longthanhgolfresort.com.vn

(để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin)

Hiện tại, câu lạc bộ gôn Long Thành đã liên kết hợp tác với các câu lạc bộ gôn sau đây:

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia

 • Địa Chỉ: Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
 • subsidiary of Keck Seng Berhah
 • Điện thoại: 07. 2711888
 • Fax: 07. 27 11333
 • Website: www.tpgr.com

SULTAN ABDUL AZIZ SHAH GOLF & COUNTRY CLUB (SAASGCC) - Malysia

 • Địa chỉ: No. 1, Rumah Kelab,, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia
 • Điện thoại: +60 3-5510 5872
 • Fax: +60 3-5510 5860


PALM SPRINGS GOLF & COUNTRY CLUB - Indonesia

 • Địa Chỉ: Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29465, In-đô-nê-xi-a
 • Điện thoại: (0778) 7612 22/23
 • Web: www.palmsprings.com.sg/


Handara Golf & Resort Bali - Indonesia

 • Địa Chỉ: Desa Pancasari, Singaraja, Bali, Indonesia
 • Điện thoại: +62 8970 900 791 - 2
 • Fax: +62 362 342 3048
 • Website: www.handaragolfresort.com/

The North Country Golf Club - Nhật

Tam Dao Golf & Resort - Vietnam

 • Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 • Tel: 04. 371.52.361
 • Fax: 04. 371.52.360
 • Website: www.tamdaogolf.com

Sono Belle Hải Phòng

 • Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • SĐT: (0225) 3963900
 • Website: http://www.sonohotelsresorts.com

Royal Golf Club - Việt Nam

 • Địa Chỉ: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province
 • Điện Thoại: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42
 • Website: www.royalgolf.com.vn

Cua Lo Golf Resort – Việt Nam

 • Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
 • Điện thoại: 038 3956 123
 • Fax: 038 3956 262
 • Website: www.cualogolfresort.com.vn

Laguna Lăng Cô Golf Resort - Việt Nam

 • Địa Chỉ : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
 • Điện Thoại :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
 • Email: laguna@lagunalangco.com 
 • Website: www.lagunalangco.com   
bg-1 bg-2 bg-3 bg-4