Hội viên/ Handicap

 • Member ID

 • Member Name

 • Home Course

 • Hcap Index

 • Home Hcap

 • Last Update

 • Rank

A009 Akisawa Takayuki Hill 13.4 16 23/01/2020 46
A609 Akiyama Tsuyoshi Lake 16.6 20 31/01/2020 71
B206 Bui Chien Thang Hill 23.2 28 24/01/2020 112
B215 Bui Hong Dung Lake 17.2 20 28/01/2020 78
L064.1 Bui Thi Kim Nga, Ms Hill 10.5 12 29/01/2020 2
C614 Chen Cheng Chiu Hill 14.1 17 28/01/2020 50
C084 Cho Hyun Yun Hill 3.2 4 30/01/2020 2
C062 Choi Seong Cheol Hill 5.8 7 18/01/2020 6
C251 Choo Sung Jin Hill 11.7 14 28/01/2020 31
D027 Dinh Giang Vinh Hill 17.4 21 18/01/2020 79
D217 Dip Van Minh Lake 19.9 24 19/01/2020 101
NM-D031 Do Duy Hien Hill 2.7 3 23/01/2020 1
D016 Do Khang Ninh Hill 20.5 24 29/01/2020 106
D211 Do Quang Minh Lake 15.6 18 31/01/2020 62
T252.1 Do Thi Hoa, T252.1 Lake 24.1 27 20/01/2020 10
NM-D026 Do Thi Thu Hang , NM Lake 22.4 25 21/01/2020 8
D212 Doan Duy Cong Lake 20.4 24 21/01/2020 105
NM-D027 Doan Son Anh Hill 9.7 12 18/01/2020 5
V618.1 Doan Thi Thu Thuy Hill 18.2 20 29/01/2020 6
D006 Duong Cao T. Nguyen Hill 9.2 11 20/01/2020 16
D020 Duong Quoc Hung, D020 Hill 12.4 15 26/01/2020 37
D219 Duong Thanh Cong Lake 13.1 16 18/01/2020 44
H206 Ha Huu Nhat Lake 13.1 16 28/01/2020 44
H065 Ha Quoc Huy Hill 11.5 14 26/01/2020 30
H601 Ho Lu Lam Tran Hill 22.9 27 04/01/2020 111
NM-H032 Ho Thanh Son, S10 Hill 13.4 16 19/01/2020 8
H652 Hoang Minh Tam Hill 14.6 17 22/01/2020 54
NM-H035 Hoang Quoc Cuong Hill 20.2 24 21/01/2020 20
NM-H039 Hoang Quoc Hoa Hill 16.2 19 21/01/2020 68
H249 Hoang Son Hill 18.1 21 23/01/2020 85
NM-H037 Hoang Thanh Hoa Hill 17.4 21 21/01/2020 14
H250 Hoang Thanh Tan Hill 7.3 9 30/01/2020 13
H231 Hoang Van Hien Lake 16.4 19 31/01/2020 69
NM-H034 Huynh Yen Nam Hill 20.4 24 22/01/2020 21
K062 Kang Hyung Joong Hill 15.7 19 18/01/2020 65
K122 Kim Dong Kil Hill 5.2 6 29/01/2020 4
K128 Kim Han Jin, K128 Hill 15.2 18 19/01/2020 60
K142 Kim Kab Jin K142 Hill 6.8 8 30/01/2020 9
H087.1 Koh Eun Kyung, Ms Hill 17.5 20 21/01/2020 5
L282 La Van Ut Lake 22.5 27 26/01/2020 109
L660 Le Duc Hoai Hill 9.7 12 30/01/2020 18
L258.2 Le Khanh Hung Hill 6.5 8 27/01/2020 8
L154 Le Thanh Hung , L154 Hill 7.2 9 26/01/2020 12
L261 Le Thanh Van Hill 23.8 28 28/01/2020 114
L284 Le Thi Giang Lake 22.2 25 21/01/2020 7
NM-L062 Le Thi Kim Tuyen Hill 25.9 29 30/01/2020 14
L053 Le Thuc Dung Hill 19.6 23 18/01/2020 100
L650 Le Toan Thang Hill 16.5 20 11/01/2020 70
L064 Le Van Hien Hill 14.7 17 29/01/2020 57
L1 Le Van Kiem Lake 16.7 18 22/01/2020 74
L258 Le Van Lan Lake 3.5 4 27/01/2020 3
L637 Le Van Son Hill 13 15 21/01/2020 43
NM-L063 Le Viet Hung, H08 Hill 21.1 25 18/01/2020 23
NM-L054 Le Viet Hung, H11 Hill 19 23 28/01/2020 17
L246 Le Xuan Trinh Lake 17.9 21 01/01/2020 80
L145 Lee Jung Ho Hill 10.2 12 11/01/2020 20
L667 Lee Sung Chae Hill 9.9 12 18/01/2020 19
L620.1 Lee Young Sook, Ms Hill 13.6 15 30/01/2020 4
T255.1 Luong Minh Hien, Ms Lake 23.6 26 21/01/2020 9
N662.1 Ly Phuong Lien Ms. Hill 25.2 28 04/01/2020 13
NM-M007 Mai Duc Thuy Hill 4.2 5 29/01/2020 2
M034 Min In Sook Hill 15.6 18 14/01/2020 62
N271 Ngo Quang Vinh Hill 23.7 28 28/01/2020 113
N265 Nguyen Cao Ha Lake 10.8 13 30/01/2020 25
NM-N129 Nguyen Cao Son Hill 18.6 22 28/01/2020 16
N651 Nguyen Chi Hill 14.9 18 29/01/2020 58
N246 Nguyen Chi Nam Lake 18 21 19/01/2020 83
N252 Nguyen Cong Binh Lake 17.9 21 29/01/2020 80
N675 Nguyen Duc Dung Hill 15.6 18 29/01/2020 62
N240 Nguyen Duong Hoai Lake 15.8 19 19/01/2020 66
NM-N124 Nguyen Hoang Hai Hill 23 27 28/01/2020 27
N662 Nguyen Hoang Tam Hill 11.8 14 29/01/2020 33
N703 Nguyen Huu Hoan Vu Hill 10.8 13 26/01/2020 25
N075 Nguyen Huyen Son Hill 19.1 23 19/01/2020 95
NM-N069 Nguyen Khanh Hao Hill 21.2 25 31/01/2020 24
N231 Nguyen Minh Duc Lake 18.9 22 12/01/2020 90
NM-N088 Nguyen Minh Duc, Vip Hill 22 26 07/01/2020 25
NM-N138 Nguyen Ngoc Linh Hill 15.3 18 28/01/2020 11
N092 Nguyen Ngoc Son Hill 22 26 30/01/2020 108
N091 Nguyen Quang Anh Hill 10.5 12 19/01/2020 22
N659 Nguyen Quang Cuong Hill 5.9 7 28/01/2020 7
N070 Nguyen Quang De Hill 19 23 29/01/2020 92
NM-N119 Nguyen Quoc Dung Hill 5.6 7 26/01/2020 3
N247 Nguyen Quoc Sy Lake 19.4 23 18/01/2020 98
NM-N005 Nguyen Quoc Tuan, HL Hill 7.7 9 28/01/2020 4
N068 Nguyen Quoc Tuan, N068 Hill 11.9 14 18/01/2020 35
N668 Nguyen Quoc Vuong Hill 14.4 17 31/01/2020 53
NM-N141 Nguyen Tan Dung Hill 20.8 25 29/01/2020 22
NM-N110 Nguyen Thanh Hoa Hill 12.7 15 31/01/2020 7
N062 Nguyen Thanh Phong Hill 11.7 14 17/01/2020 31
N064 Nguyen The Hai Hill 16.6 20 12/01/2020 71
N081 Nguyen The Quan Hill 17.9 21 29/01/2020 80
T030 Nguyen Thi To Uyen , (Treasure) Hill 8.1 9 15/01/2020 1
N053 Nguyen Trung Hoc Hill 18.2 22 26/01/2020 86
N094 Nguyen Tuan Ha Hill 18.8 22 29/01/2020 89
N022 Nguyen Van Chien, N022 Hill 21.1 25 22/01/2020 107
L284.1 Nguyen Van Luong Lake 14.2 17 30/01/2020 51
NM-N143 Nguyen Van Minh Lake 19.8 23 31/01/2020 19
N701 Nguyen Van Minh, N701 Hill 8.1 10 30/01/2020 15
N045 Nguyen Viet Chuong Hill 17.1 20 29/01/2020 77
N228 Nguyen Xuan Dinh Lake 25.2 30 29/01/2020 116
N700 Nguyen Xuan Quang Hill 15.1 18 03/01/2020 59
N665 Noh Byoung Min Hill 1.8 2 28/01/2020 1
O605 Oh Myung Whoan Hill 7.1 8 18/01/2020 10
P087 Pham Anh Tuan Hill 13.9 16 18/01/2020 48
NM-P057 Pham Duc Nhan Hill 14.5 17 13/01/2020 10
NM-P054 Pham Hoa Cuong Hill 10.7 13 23/01/2020 6
V204.1 Pham Huong Giang Ms. Lake 24.1 27 02/01/2020 10
P225 Pham Phu Khoi Lake 16.8 20 12/01/2020 75
P246 Pham Van Cuong Lake 28.2 33 28/01/2020 117
P233 Pham Van Hien Hill 12.2 14 29/01/2020 36
P031 Pham Van Minh Hill 20.1 24 28/01/2020 104
P108 Pham Van Nam Hill 12.7 15 04/01/2020 42
P014 Pham Van Thuan Hill 25.1 30 11/01/2020 115
P640 Pham Vu Hill 12.4 15 28/01/2020 37
P082 Pham Xuan Bach Hill 19 23 09/01/2020 92
P059 Pham Xuan Thanh Hill 18.2 22 15/01/2020 86
P247 Phan Duc Hong Lake 20 24 05/01/2020 102
NM-P050 Phan Van Chung Hill 19.5 23 31/01/2020 18
P241 Phan Van Quang Lake 14.6 17 31/01/2020 54
P027 Phan Van Vu Hill 20 24 29/01/2020 102
P245 Phan Xuan Phong Lake 16.8 20 26/01/2020 75
Q234 Quan Xuan Hieu Lake 22.5 27 18/01/2020 109
S601 Seong Yeon Deog Hill 9.2 11 29/01/2020 16
S222 Son Dae Young, S222 Lake 5.6 7 05/01/2020 5
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. Hill 12.9 14 16/01/2020 3
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) Lake 12.5 15 28/01/2020 40
T256 Thai Cong Thanh Hill 19 23 31/01/2020 92
T644 Thai Giang Nam Hill 12.5 15 21/01/2020 40
T252 Tong Duy Thoai Lake 16.6 20 22/01/2020 71
NM-T071 Tran Anh Vu Hill 29.9 35 05/01/2020 118
NM-T064 Tran Hoang Hai Hill 22.8 27 05/01/2020 26
T608 Tran Quoc Hoai Hill 7.1 8 31/01/2020 10
T246 Tran Thanh Hai, T246 Lake 13.9 16 18/01/2020 48
T056 Tran Tu Ninh Hill 11.8 14 17/01/2020 33
T254 Tran Van Duc Lake 11.4 14 01/01/2020 29
T061 Tran Van Hong Hill 19.4 23 23/01/2020 98
T055 Tran Van Phu Hill 19.3 23 31/01/2020 97
NM-T047 Tran Vinh Nguyen Bao Hill 16.3 19 28/01/2020 13
T257 Trinh Hung Lam Lake 15.4 18 30/01/2020 61
T239 Trinh Tien Bay Lake 18.9 22 15/01/2020 90
T040 Truong Quang Thanh Hill 14.6 17 18/01/2020 54
U201 Uong Hong Son Hill 10.6 13 30/01/2020 23
NM-V024 Vinh Nhu Hill 14.2 17 23/01/2020 9
NM-V025 Vo Dinh Thuong, T65 Hill 17.7 21 22/01/2020 15
V209 Vo Khanh Hung Lake 12.4 15 01/01/2020 37
V021 Vo Thanh Tung Hill 13.8 16 22/01/2020 47
V618 Vo Xuan Thien Hill 14.2 17 29/01/2020 51
N075.1 Vu Bich Lan Lake 25 28 19/01/2020 12
V620 Vu Duc Sinh Lake 18 21 30/01/2020 83
V204 Vu The Minh Lake 19.1 23 12/01/2020 95
V622 Vu Van Chu Hill 11.1 13 30/01/2020 28
V612 Vu Van Suc Hill 18.3 22 30/01/2020 88
NM-V026 Vu Van Thuy Hill 16.1 19 15/01/2020 12
W606 Woo Jeong Hyeon Lake 10.4 12 28/01/2020 21
Y028 Yang Byung Joon Hill 10.6 13 18/01/2020 23
Y041 Yang Hee Joo, Y041 Hill 7.5 9 30/01/2020 14
Y618 Yoo Sun Hyung, Y618 Hill 10.8 13 29/01/2020 25
Y047 YuTaka Tamura Hill 16 19 19/01/2020 67
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
99A đường Phước Tân - Long Hưng, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại: (84-251) 626 89 89 - 629 33 33 - 627 88 99
Số fax: (84-251) 626 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ gôn Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên. Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ gôn Long Thành được chơi gôn ở câu lạc bộ gôn đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với giá thấp hơn. 

Trước khi đến các câu lạc bộ gôn liên kết, vui lòng liên hệ với:

Giám đốc điều hành golf: Ông Phan Văn Tòng

Số điện thoại: 0903.325.379

Email: tong.phan@longthanhgolfresort.com.vn

(để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin)

Hiện tại, câu lạc bộ gôn Long Thành đã liên kết hợp tác với các câu lạc bộ gôn sau đây:

Seletar Country Club - Singapore

Saujana resort - Malaysia

 • Địa Chỉ: Saujana resort, Seksyen U 2, 40150 Shah Alam, Malaysia
 • Điện thoạil: 03. 7625 1466
 • Fax: 03. 7846 2316
 • Website: www.saujana.com.my

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia

 • Địa Chỉ: Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
 • subsidiary of Keck Seng Berhah
 • Điện thoại: 07. 2711888
 • Fax: 07. 27 11333
 • Website: www.tpgr.com

SULTAN ABDUL AZIZ SHAH GOLF & COUNTRY CLUB (SAASGCC) - Malysia

 • Địa chỉ: No. 1, Rumah Kelab,, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia
 • Điện thoại: +60 3-5510 5872
 • Fax: +60 3-5510 5860


PALM SPRINGS GOLF & COUNTRY CLUB - Indonesia

 • Địa Chỉ: Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29465, In-đô-nê-xi-a
 • Điện thoại: (0778) 7612 22/23
 • Web: www.palmsprings.com.sg/


Handara Golf & Resort Bali - Indonesia

 • Địa Chỉ: Desa Pancasari, Singaraja, Bali, Indonesia
 • Điện thoại: +62 8970 900 791 - 2
 • Fax: +62 362 342 3048
 • Website: www.handaragolfresort.com/

The North Country Golf Club - Nhật

Tam Dao Golf & Resort - Vietnam

 • Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 • Tel: 04. 371.52.361
 • Fax: 04. 371.52.360
 • Website: www.tamdaogolf.com

Huyndai Song Gia Golf Resort - Việt Nam

 • Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • SĐT: (+84) 31 396 3333
 • Fax: (+84) 31 396 3332
 • Website: http://www.songgia.com

Royal Golf Club - Việt Nam

 • Địa Chỉ: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province
 • Điện Thoại: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42
 • Website: www.royalgolf.com.vn

Sky Lake Resort & Golf Club - Việt Nam

 • Add: khu vực hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
 • Fax: +84 (24) 3371 1231
 • Tel: 024 3371 1234
 • http://skylakegolfclub.vn/vi/

Cua Lo Golf Resort – Việt Nam

 • Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
 • Điện thoại: 038 3956 123
 • Fax: 038 3956 262
 • Website: www.cualogolfresort.com.vn

Laguna Lăng Cô Golf Resort - Việt Nam

 • Địa Chỉ : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
 • Điện Thoại :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
 • Email: laguna@lagunalangco.com 
 • Website: www.lagunalangco.com   
bg-1 bg-2 bg-3 bg-4