Hội viên/ Handicap

 • Member ID

 • Member Name

 • Home Course

 • Hcap Index

 • Home Hcap

 • Last Update

 • Rank

A009 Akisawa Takayuki Hill 14.7 17 24/05/2021 35
A609 Akiyama Tsuyoshi, A609 Lake 13.1 16 30/05/2021 29
B215 Bui Hong Dung Lake 16.4 19 30/05/2021 48
C062 Choi Seong Cheol Hill 7 8 30/05/2021 7
C624 Chu Hai Van Hill 11.3 13 15/05/2021 21
D006 Duong Cao T. Nguyen Hill 8.2 10 24/05/2021 10
D020 Duong Quoc Hung, D020 Hill 15.3 18 29/05/2021 40
D212 Doan Duy Cong Lake 23.2 28 26/05/2021 69
D217 Dip Van Minh Lake 29.9 35 29/05/2021 75
D219 Duong Thanh Cong Lake 11.1 13 30/05/2021 19
D221 Do Trung Hieu Lake 15.1 18 29/05/2021 38
H081 Hahn Chahn Young, H081 Hill 10.2 12 21/05/2021 16
H088 Hur Cham, H088 Hill 12.1 14 16/05/2021 25
H088.1 Jo Hana, H088.1 Hill 19.6 22 30/05/2021 5
H232 Hoang Van Cong Hill 16 19 30/05/2021 47
H652 Hoang Minh Tam Hill 13.9 16 21/05/2021 32
J001 Jung Sim Suk Hill 5.5 7 30/05/2021 3
J040 Ji In Gu, J040 Hill 13.1 16 21/05/2021 29
K062 Kang Hyung Joong Hill 14.2 17 30/05/2021 33
K062.1 La Mi Hwa Ms Hill 22.7 25 02/05/2021 7
K100 Kim Chang Yu, K100 Hill 14.9 18 09/05/2021 37
K122 Kim Dong Kil Hill 6.2 7 16/05/2021 4
K128 Kim Han Jin, K128 Hill 17.1 20 29/05/2021 52
K639 Kim Sung Sik, K639 Hill 10.8 13 23/05/2021 18
L053 Le Thuc Dung Hill 15.8 19 22/05/2021 45
L064 Le Van Hien Hill 16.6 20 05/05/2021 49
L064.1 Bui Thi Kim Nga, Ms Hill 12.2 14 05/05/2021 2
L1 Le Van Kiem Lake 16.6 18 22/01/2020 49
L145 Lee Jung Ho Hill 12.1 14 25/05/2021 25
L246 Le Xuan Trinh Lake 19.5 23 26/05/2021 59
L261 Le Thanh Van Hill 22.7 27 29/05/2021 68
L292 Lee Eun Jong, L292 Lake 6.5 8 03/05/2021 6
L620.1 Lee Young Sook, Ms Hill 12.9 14 30/05/2021 3
L651.1 Shim Hyo Rin Hill 21.2 24 29/05/2021 6
L667 Lee Sung Chae Hill 12.5 15 23/05/2021 28
M220 Matsuo Takayuki, M220 Lake 22.4 27 30/05/2021 67
M619 Masaaki Takahashi, M619 Lake 23.6 28 23/05/2021 70
N019 Nguyen Van Nhan Hill 21.1 25 20/05/2021 63
N022 Nguyen Van Chien, N022 Hill 21.7 26 21/05/2021 65
N045 Nguyen Viet Chuong Hill 18.5 22 27/05/2021 56
N048 Nguyen Ngoc Minh Hill 20.4 24 29/05/2021 62
N053 Nguyen Trung Hoc Hill 17.8 21 09/05/2021 54
N062 Nguyen Thanh Phong Hill 9 11 29/05/2021 12
N064 Nguyen The Hai Hill 18.5 22 09/05/2021 56
N068 Nguyen Quoc Tuan, N068 Hill 11.5 14 27/05/2021 22
N081 Nguyen The Quan Hill 18 21 29/05/2021 55
N086 Nguyen Dang Trinh Hill 14.7 17 29/05/2021 35
N091 Nguyen Quang Anh Hill 10.6 13 30/05/2021 17
N231 Nguyen Minh Duc Lake 17.7 21 09/05/2021 53
N246 Nguyen Chi Nam Lake 15.4 18 30/05/2021 41
N271 Ngo Quang Vinh Hill 23.7 28 29/05/2021 71
N280 Nakai Satoshi, N280 Lake 8.7 10 30/05/2021 11
N659 Nguyen Quang Cuong Hill 4.1 5 30/05/2021 2
N665 Noh Byoung Min Hill 3.2 4 29/05/2021 1
N668 Nguyen Quoc Vuong Hill 11.2 13 30/05/2021 20
N707 Nai Min Hill 7.2 9 01/05/2021 8
NM-H032 Ho Thanh Son, S10 Hill 13.3 16 27/05/2021 2
NM-H034 Huynh Yen Nam Hill 21.4 25 07/11/2020 6
NM-H035 Hoang Quoc Cuong Hill 18 21 09/05/2021 4
NM-L054 Le Viet Hung, H11 Hill 15.9 19 22/12/2020 3
NM-L063 Le Viet Hung, H08 Hill 18.8 22 15/04/2021 5
NM-N005 Nguyen Quoc Tuan, HL Hill 8.5 10 13/05/2021 1
NM-N069 Nguyen Khanh Hao Hill 22.2 26 26/05/2021 7
NM-N124 Nguyen Hoang Hai Hill 24.9 30 29/05/2021 8
P027 Phan Van Vu Hill 19.6 23 29/05/2021 60
P031 Pham Van Minh Hill 21.8 26 29/05/2021 66
P245 Phan Xuan Phong Lake 14.4 17 23/05/2021 34
P246 Pham Van Cuong Lake 24.5 29 30/05/2021 73
P247 Phan Duc Hong Lake 20 24 30/05/2021 61
P250 Park Tae Gun, P250 Lake 15.4 18 26/05/2021 41
Q234 Quan Xuan Hieu Lake 24 28 29/05/2021 72
S222 Son Dae Young, S222 Lake 6.2 7 29/05/2021 4
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) Lake 11.8 14 29/05/2021 23
S601 Seong Yeon Deog Hill 8.1 10 30/05/2021 9
S606 Seo Young Jin Hill 16.8 20 22/05/2021 51
T030 Nguyen Thi To Uyen , (Treasure) Hill 8.2 9 21/05/2021 1
T040 Truong Quang Thanh Hill 15.1 18 29/05/2021 38
T252 Tong Duy Thoai Lake 18.9 22 20/05/2021 58
T252.1 Do Thi Hoa, T252.1 Lake 23.8 26 27/05/2021 8
T256 Thai Cong Thanh Hill 13.5 16 28/05/2021 31
T259 Taninaka Eiji, T259 Lake 15.9 17 16/05/2021 46
T260 Tatsuya Oki, T260 Lake 12.1 14 30/05/2021 25
T261 Tran Ngoc Tam Lake 28 33 06/05/2021 74
T263 Takenori Tago, T263 Lake 9.3 11 08/05/2021 13
T658 Takeuchi Michihisa, T658 Lake 11.9 14 22/05/2021 24
V204 Vu The Minh Lake 21.6 26 28/05/2021 64
V209 Vo Khanh Hung Lake 15.6 18 22/05/2021 44
W606 Woo Jeong Hyeon Lake 9.7 12 29/05/2021 14
Y028 Yang Byung Joon Hill 9.9 12 23/05/2021 15
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. Hill 13.6 15 23/05/2021 4
Y047 YuTaka Tamura Hill 15.5 18 23/05/2021 43
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
99A đường Phước Tân - Long Hưng, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại: (84-251) 626 89 89 - 629 33 33 - 627 88 99
Số fax: (84-251) 626 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ gôn Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên. Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ gôn Long Thành được chơi gôn ở câu lạc bộ gôn đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với giá thấp hơn. 

Trước khi đến các câu lạc bộ gôn liên kết, vui lòng liên hệ với:

Tổng đài: (02516) 278899/ (02516) 268989/ (02516) 293333

Email: marketing@longthanhgolfresort.com.vn

(để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin)

Hiện tại, câu lạc bộ gôn Long Thành đã liên kết hợp tác với các câu lạc bộ gôn sau đây:

Seletar Country Club - Singapore

Saujana resort - Malaysia

 • Địa Chỉ: Saujana resort, Seksyen U 2, 40150 Shah Alam, Malaysia
 • Điện thoạil: 03. 7625 1466
 • Fax: 03. 7846 2316
 • Website: www.saujana.com.my

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia

 • Địa Chỉ: Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
 • subsidiary of Keck Seng Berhah
 • Điện thoại: 07. 2711888
 • Fax: 07. 27 11333
 • Website: www.tpgr.com

SULTAN ABDUL AZIZ SHAH GOLF & COUNTRY CLUB (SAASGCC) - Malysia

 • Địa chỉ: No. 1, Rumah Kelab,, Jalan Kelab Golf 13/6, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor, Malaysia
 • Điện thoại: +60 3-5510 5872
 • Fax: +60 3-5510 5860


PALM SPRINGS GOLF & COUNTRY CLUB - Indonesia

 • Địa Chỉ: Jl. Hang Lekiu, Sambau, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29465, In-đô-nê-xi-a
 • Điện thoại: (0778) 7612 22/23
 • Web: www.palmsprings.com.sg/


Handara Golf & Resort Bali - Indonesia

 • Địa Chỉ: Desa Pancasari, Singaraja, Bali, Indonesia
 • Điện thoại: +62 8970 900 791 - 2
 • Fax: +62 362 342 3048
 • Website: www.handaragolfresort.com/

The North Country Golf Club - Nhật

Tam Dao Golf & Resort - Vietnam

 • Địa chỉ: Tam Đảo, Vĩnh Phúc
 • Tel: 04. 371.52.361
 • Fax: 04. 371.52.360
 • Website: www.tamdaogolf.com

Sono Belle Hải Phòng

 • Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • SĐT: (0225) 3963900
 • Website: http://www.sonohotelsresorts.com

Royal Golf Club - Việt Nam

 • Địa Chỉ: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province
 • Điện Thoại: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42
 • Website: www.royalgolf.com.vn

Sky Lake Resort & Golf Club - Việt Nam

 • Add: khu vực hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
 • Fax: +84 (24) 3371 1231
 • Tel: 024 3371 1234
 • http://skylakegolfclub.vn/vi/

Cua Lo Golf Resort – Việt Nam

 • Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
 • Điện thoại: 038 3956 123
 • Fax: 038 3956 262
 • Website: www.cualogolfresort.com.vn

Laguna Lăng Cô Golf Resort - Việt Nam

 • Địa Chỉ : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
 • Điện Thoại :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
 • Email: laguna@lagunalangco.com 
 • Website: www.lagunalangco.com   
bg-1 bg-2 bg-3 bg-4