Hội viên/ Handicap

  • Member ID

  • Member Name

  • Home Course

  • Hcap Index

  • Home Hcap

  • Last Update

  • Rank

A009 Akisawa Takayuki Hill 14.7L 17 20/08/2017 76
B215 Bui Hong Dung Lake 22.0L 26 30/08/2017 132
L064.1 Bui Thi Kim Nga, Ms Hill 6.4L 7 27/08/2017 1
B202 Bui Tho Manh Lake 22.3L 26 16/08/2017 134
C614 Chen Cheng Chiu Hill 12.3L 15 26/08/2017 46
C028 Cho Boo Hwan Hill 11.5L 14 13/08/2017 36
C084 Cho Hyun Yun Hill 3.6L 4 27/08/2017 3
C062 Choi Seong Cheol Hill 7.2L 9 24/08/2017 13
NM-C026 Chu Ha Anh Tuan Hill 17.4L 21 26/08/2017 30
C624 Chu Hai Van Hill 9.3L 11 09/08/2017 23
NM-C025 Chu Hoang Thanh Hill 18.9L 22 23/08/2017 35
NM-C006 Chu Tu Liem Hill 10.3L 12 08/08/2017 8
NM-D030 Dao Thanh Duyen Hill 15.6L 18 05/08/2017 27
D617 Dinh Viet Anh Hill 13.8L 16 31/08/2017 68
D209 Do Anh Tuan Lake 19.7L 23 19/08/2017 123
NM-D031 Do Duy Hien Hill 1.1L 1 26/08/2017 1
D016 Do Khang Ninh Hill 19.1L 23 26/08/2017 120
D211 Do Quang Minh Lake 15.1L 18 30/08/2017 80
NM-D016 Do Quang Tuan Hill 19.2L 23 30/08/2017 36
D202 Do Tat Binh Lake 8.0L 9 05/08/2017 17
T252.1 Do Thi Hoa.Ms Lake 21.4L 24 25/08/2017 11
NM-D026 Do Thi Thu Hang , NM Lake 23.2L 26 17/08/2017 13
D221 Do Trung Hieu Lake 26.1L 31 31/08/2017 141
D212 Doan Duy Cong Lake 22.2L 26 12/08/2017 133
NM-D027 Doan Son Anh Hill 12.4L 15 29/08/2017 15
V618.1 Doan Thi Thu Thuy Hill 22.4L 25 30/08/2017 12
D026 Doan Van Nhuom Hill 22.6L 27 27/08/2017 136
D625 Doan Van Thanh Hill 12.4L 15 26/08/2017 48
D006 Duong Cao T. Nguyen Hill 8.1L 10 26/08/2017 18
NM-D028 Duong Cong Doan Hill 12.2L 14 11/08/2017 13
D020 Duong Quoc Hung, D020 Hill 11.7L 14 28/08/2017 38
D219 Duong Thanh Cong Lake 11.5L 14 20/08/2017 36
D220 Duong Tri Hoi Lake 21.8L 26 27/08/2017 130
NM-H027 Ha Hai Minh Hill 14.6L 17 12/08/2017 25
H206 Ha Huu Nhat Lake 10.5L 12 27/08/2017 31
H065 Ha Quoc Huy Hill 7.4L 9 27/08/2017 14
S006 Hiro Shiosaki Hill 18.3L 22 13/08/2017 112
H638 Ho Dai Minh Hill 16.1L 19 06/08/2017 90
H652 Hoang Minh Tam Hill 12.6L 15 30/08/2017 51
NM-H025 Hoang Minh Tuan Lake 14.3L 17 25/08/2017 23
NM-H019 Hoang Thanh Tan Hill 7.9L 9 29/08/2017 5
H231 Hoang Van Hien Lake 13.5L 16 31/08/2017 62
H627 Huynh Thanh Hai Hill 13.6L 16 05/08/2017 65
N088 John Noh, N088 Hill 10.5L 12 27/08/2017 31
J612 Jun Kanayama Hill 17.0L 20 27/08/2017 97
J001 Jung Sim Suk Hill 5.3L 6 24/08/2017 6
N088.1 JungYun Moon, Ms Hill 18.7L 21 20/08/2017 9
K062 Kang Hyung Joong Hill 13.0L 15 27/08/2017 57
K242 Khuc Minh Vuong Lake 16.4L 19 08/08/2017 93
K122 Kim Dong Kil Hill 4.6L 5 20/08/2017 4
K128 Kim Han Jin, K128 Hill 17.0L 20 19/08/2017 97
N665.1 Kim Kwang Sun Ms. Hill 7.1L 8 22/08/2017 2
K086 Kim Young Bo Hill 12.0L 14 05/08/2017 40
NM-L026 Le Dinh Loi Hill 12.7L 15 25/08/2017 16
L660 Le Duc Hoai Hill 23.1L 27 24/08/2017 138
L258.1 Le Ha Chau Hill 18.5L 21 20/08/2017 8
L258.2 Le Khanh Hung Hill 15.1L 18 21/08/2017 80
L254 Le Ngoc Tra Lake 15.8L 19 24/08/2017 87
L115 Le Quang Thung Hill 24.1L 29 21/08/2017 140
L053 Le Thuc Dung Hill 17.1L 20 26/08/2017 99
NM-L052 Le Tien Bo Hill 13.7L 16 20/08/2017 19
NM-L005 Le Tien Long Hill 9.5L 11 28/08/2017 6
L650 Le Toan Thang Hill 18.2L 22 27/08/2017 110
L064 Le Van Hien Hill 9.4L 11 27/08/2017 24
L258 Le Van Lan Lake 3.3L 4 20/08/2017 2
L637 Le Van Son Hill 9.8L 12 26/08/2017 25
L611 Le Viet Hung Hill 20.8L 25 26/08/2017 125
NM-L054 Le Viet Hung, H11 Hill 14.3L 17 19/08/2017 23
L659 Le Xuan Quan Hill 12.1L 14 29/08/2017 43
NM-L034 Le Xuan Thang Hill 11.5L 14 24/08/2017 10
L246 Le Xuan Trinh Lake 21.1L 25 12/08/2017 127
T255.1 Luong Minh Hien, Ms Lake 27.2L 30 17/08/2017 15
L639 Luong Trong Hai Hill 18.3L 22 19/08/2017 112
L252 Luu Hoang Ha Lake 8.8L 10 27/08/2017 21
N662.1 Ly Phuong Lien Ms. Hill 30.1L 34 26/08/2017 17
NM-M007 Mai Duc Thuy Hill 3.9L 5 29/08/2017 2
M007 Min Byung Young Hill 7.8L 9 27/08/2017 16
M015 Motojima Katsuhide Hill 7.1L 8 13/08/2017 11
N271 Ngo Quang Vinh Hill 23.5L 28 30/08/2017 139
N238.1 Ngo Quynh Anh, Ms Lake 16.5L 18 26/08/2017 4
N227 Ngo Thanh Phong Lake 13.0L 15 29/08/2017 57
N260 Ngo Toan Thang Lake 16.5L 20 22/08/2017 95
N078 Nguyen Anh Son Hill 11.0L 13 29/08/2017 34
N265 Nguyen Cao Ha Lake 7.4L 9 29/08/2017 14
NM-N129 Nguyen Cao Son Hill 22.2L 26 05/08/2017 42
N651 Nguyen Chi Hill 17.8L 21 19/08/2017 106
N250 Nguyen Chi Duc Lake 13.1L 16 27/08/2017 59
N246 Nguyen Chi Nam Lake 14.5L 17 26/08/2017 74
N671 Nguyen Chi Trung Hill 21.8L 26 19/08/2017 130
N252 Nguyen Cong Binh Lake 18.0L 21 27/08/2017 108
N684 Nguyen Duc Thanh, N684 Hill 18.9L 22 26/08/2017 117
N083 Nguyen Duy Hai Hill 6.8L 8 23/08/2017 10
NM-N124 Nguyen Hoang Hai Hill 27.8L 33 20/08/2017 46
NM-N128 Nguyen Hoang Linh Hill 17.7L 21 30/08/2017 32
N662 Nguyen Hoang Tam Hill 10.9L 13 26/08/2017 33
N270 Nguyen Hong Hai Lake 31.3L 37 29/08/2017 144
NM-N121 Nguyen Huu Bay Hill 11.7L 14 24/08/2017 11
N682 Nguyen Huu Hai Hill 5.2L 6 23/08/2017 5
N075 Nguyen Huyen Son Hill 17.8L 21 13/08/2017 106
N084 Nguyen Khanh Cuong Hill 14.3L 17 27/08/2017 71
NM-N069 Nguyen Khanh Hao Hill 20.2L 24 29/08/2017 38
N687 Nguyen Manh Hung Hill 10.0L 12 26/08/2017 27
N231 Nguyen Minh Duc Lake 12.9L 15 26/08/2017 56
NM-N120 Nguyen Ngoc Lam Hill 15.8L 19 08/08/2017 28
N048 Nguyen Ngoc Minh Hill 15.8L 19 19/08/2017 87
N659 Nguyen Quang Cuong Hill 6.5L 8 27/08/2017 9
N070 Nguyen Quang De Hill 21.0L 25 26/08/2017 126
N061 Nguyen Quoc Binh Hill 8.6L 10 26/08/2017 20
NM-N119 Nguyen Quoc Dung Hill 7.2L 9 26/08/2017 4
NM-N081 Nguyen Quoc Huy Hill 17.4L 21 19/08/2017 30
N247 Nguyen Quoc Sy Lake 19.2L 23 26/08/2017 122
NM-N112 Nguyen Quoc Trung Lake 23.8L 28 19/08/2017 44
NM-N005 Nguyen Quoc Tuan, HL Hill 5.3L 6 12/08/2017 3
N068 Nguyen Quoc Tuan, N068 Hill 13.2L 16 30/08/2017 60
N668 Nguyen Quoc Vuong Hill 12.7L 15 19/08/2017 54
NM-N117 Nguyen Tan Trung Hill 13.9L 16 26/08/2017 20
N680 Nguyen Thanh Hai Hill 12.6L 15 26/08/2017 51
NM-N110 Nguyen Thanh Hoa Hill 13.6L 16 29/08/2017 18
N062 Nguyen Thanh Phong Hill 10.3L 12 26/08/2017 30
N064 Nguyen The Hai Hill 13.7L 16 27/08/2017 66
N081 Nguyen The Quan Hill 17.7L 21 26/08/2017 104
P243.1 Nguyen Thi Bao Loc Lake 24.8L 27 25/08/2017 14
N085 Nguyen Thi Hau Ms. Hill 16.7L 19 22/08/2017 5
D202.1 Nguyen Thi Ngoc Dung, Ms. Lake 17.8L 19 08/08/2017 7
NM-N066 Nguyen Trong Mai Lam Hill 19.6L 23 24/08/2017 37
N053 Nguyen Trung Hoc Hill 18.5L 22 27/08/2017 114
N036 Nguyen Truong Son Hill 18.0L 21 29/08/2017 108
N022 Nguyen Van Chien, N022 Hill 18.9L 22 30/08/2017 117
NM-N080 Nguyen Van Duc Hill 13.9L 16 24/08/2017 20
N269 Nguyen Van Minh, N269 Lake 26.8L 32 31/08/2017 142
N019 Nguyen Van Nhan Hill 16.9L 20 26/08/2017 96
NM-N064 Nguyen Van Thinh Hill 11.1L 13 13/08/2017 9
N045 Nguyen Viet Chuong Hill 15.5L 18 19/08/2017 85
NM-N118 Nguyen Xuan Khoa, Vip Hill 21.1L 25 26/08/2017 39
NM-N127 Nhu Duy Chi Hill 21.1L 25 12/08/2017 39
N665 Noh Byoung Min Hill 2.5L 3 27/08/2017 1
O605 Oh Myung Whoan Hill 6.0L 7 21/08/2017 7
NM-P033 Pham Anh Tuan Hill 14.0L 17 29/08/2017 22
P073 Pham Dinh Thuy Hill 13.5L 16 28/08/2017 62
P641 Pham Duc Nguyen Hill 11.6L 14 29/08/2017 38
P666.2 Pham Huu Luan Hill 9.9L 12 05/08/2017 26
P666 Pham Huu Phu Hill 17.6L 21 29/08/2017 102
P225 Pham Phu Khoi Lake 15.3L 18 19/08/2017 83
N036.1 Pham Thi Tuyet Loan Hill 20.1L 22 29/08/2017 10
P243 Pham Van Ha Lake 16.2L 19 22/08/2017 91
P233 Pham Van Hien Hill 10.0L 12 29/08/2017 27
P031 Pham Van Minh Hill 17.2L 20 30/08/2017 100
P108 Pham Van Nam HB 14.2L 17 27/08/2017 69
P640 Pham Vu Hill 12.3L 15 27/08/2017 46
P082 Pham Xuan Bach Hill 18.2L 22 29/08/2017 110
P059 Pham Xuan Thanh Hill 14.3L 17 19/08/2017 71
NM-P051 Phan Thanh Hai Hill 22.7L 27 22/08/2017 43
NM-P050 Phan Van Chung Hill 18.2L 22 29/08/2017 34
P050 Phan Van Hoanh Hill 18.7L 22 26/08/2017 115
P241 Phan Van Quang Lake 13.5L 16 29/08/2017 62
STAFF 001 Phan Van Tong Hill 7.4L 9 09/08/2017 1
P027 Phan Van Vu Hill 19.0L 23 30/08/2017 119
P078 Phung Dong Khoi Hill 19.1L 23 26/08/2017 120
Q234 Quan Xuan Hieu Lake 21.1L 25 20/08/2017 127
S606 Seo Young Jin Hill 15.6L 18 23/08/2017 86
S601 Seong Yeon Deog Hill 11.0L 13 29/08/2017 34
S225 Sim Byung Kun, S225 Lake 16.0L 19 19/08/2017 89
Y028.1 Song Mi Kyung Ms. Hill 13.0L 14 26/08/2017 3
S223 Tamehisa Shikishima, (Tommy) Lake 13.7L 16 13/08/2017 66
T644 Thai Giang Nam Hill 14.8L 18 26/08/2017 78
T252 Tong Duy Thoai Lake 18.8L 22 23/08/2017 116
NM-T062 Tran An Hoa Hill 17.9L 21 12/08/2017 33
NM-T066 Tran Duy Canh Lake 12.3L 15 26/08/2017 14
NM-T067 Tran Hung Luong Hill 21.8L 26 17/08/2017 41
T227 Tran Kim Long Lake 14.3L 17 29/08/2017 71
NM-T051 Tran Quoc Doan Hill 12.0L 14 15/08/2017 12
T608 Tran Quoc Hoai Hill 12.6L 15 29/08/2017 51
T246 Tran Thanh Hai, T246 Lake 15.1L 18 30/08/2017 80
T255 Tran Trung Chien Lake 12.0L 14 16/08/2017 40
T056 Tran Tu Ninh Hill 13.2L 16 23/08/2017 60
T254 Tran Van Duc Lake 12.0L 14 13/08/2017 40
T055 Tran Van Phu Hill 17.2L 20 20/08/2017 100
NM-T047 Tran Vinh Nguyen Bao Hill 13.1L 16 26/08/2017 17
T048 Trieu Quoc Tuan Hill 12.4L 15 27/08/2017 48
T257 Trinh Hung Lam Lake 14.7L 17 29/08/2017 76
NM-T065 Trinh Mai Xuan Hung Hill 25.2L 30 21/08/2017 45
T243 Truong Nhat Quang Lake 26.8L 32 20/08/2017 142
T040 Truong Quang Thanh Hill 14.9L 18 26/08/2017 79
T228 Truong Thien Thanh Lake 17.6L 21 23/08/2017 102
U201 Uong Hong Son Hill 10.1L 12 29/08/2017 29
NM-V024 Vinh Nhu Hill 14.9L 18 23/08/2017 26
NM-V025 Vo Dinh Thuong, T65 Hill 16.9L 20 24/08/2017 29
V207.4 Vo Gia Thong, Jred Lake 6.4L 8 26/08/2017 8
V209 Vo Khanh Hung Lake 16.4L 19 12/08/2017 93
V207 Vo Minh Nhut Lake 16.3L 19 26/08/2017 92
V615 Vo Phuoc Ly Hill 11.8L 14 18/08/2017 39
V021 Vo Thanh Tung Hill 15.3L 18 13/08/2017 83
V610 Vo Van Tuyen Hill 12.7L 15 27/08/2017 54
NM-V022 Vo Viet Trung Hill 9.9L 12 26/08/2017 7
V618 Vo Xuan Thien Hill 14.2R 17 30/08/2017 69
N075.1 Vu Bich Lan Lake 28.9L 32 13/08/2017 16
V620 Vu Duc Sinh Lake 22.4L 27 27/08/2017 135
V208 Vu Dung Lake 22.9L 27 13/08/2017 137
V219 Vu Hoang Hai Lake 14.6L 17 06/08/2017 75
V210 Vu Quy Hieu Lake 12.1L 14 17/08/2017 43
N048.1 Vu Thi Phuong Mai, Ms. Hill 17.1L 19 18/08/2017 6
V024 Vu Tuan Ngoc Hill 19.8L 23 13/08/2017 124
V622 Vu Van Chu Hill 12.3L 15 28/08/2017 46
V218 Vu Van Thuc Lake 21.4L 25 26/08/2017 129
W606 Woo Jeong Hyeon Lake 8.3L 10 12/08/2017 19
Y028 Yang Byung Joon Hill 9.2L 11 19/08/2017 22
Y618 Yoo Sun Hyung, Y618 Hill 7.1L 8 26/08/2017 11
Y230 Yoon Young Kwon, Y230 Hill 17.7L 21 19/08/2017 104
Không có danh sách!

Hội viên / Quyền lợi

Quyền lợi hội viên:
Khi tham gia hội viên Sân Golf Long Thành, tất cả hội viên điều được hưởng những quyền lợi sau đây bao gồm:
- Hội viên có thể mời khách chơi golf với giá ưu đãi theo quy định.
- Thẻ hội viên dài hạn đến năm 2048.
- Thẻ phụ cho chồng hoặc vợ và 2 con dưới 18 tuổi.
- Phí sân bãi: hội viên được miễn phí.
- Giảm giá 10% khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.
- Giảm giá 10% khi mua hàng tại Pro-shop.
- Thẻ hội viên có thể được chuyển nhượng.
- Hội viên công ty có thể thay đổi tên ứng cử viên dưới sự chấp thuận của người quản lý sân golf cùng với khoản chi phí tái đề cử.

Điều khoản quy định:
- Tất cả các đơn gia nhập hội viên câu lạc bộ golf Long Thành phải được phê duyệt bởi Ban Giám Đốc.
- Hội viên và khách mời của hội viên phải tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của câu lạc bộ.
- Hội viên phải thanh toán hội phí hàng năm đúng hạn.
- Hội viên nhận chuyển nhượng thẻ phải có sự đồng ý và xác nhận của câu lạc bộ golf Long Thành và nộp phí chuyển nhượng.

Hội viên / Hội phí

PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN (đơn vị tính: VND)

18 LỖ SÂN ĐỒI
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 855.000.000 85.500.000 135.000.000
Người nước ngoài 900.000.000 90.000.000 135.000.000
Công ty Cá nhân 967.500.000 96.750.000 180.000.000
Thẻ nổi(1+1) 2.205.000.000 220.500.000 450.000.000
Thẻ nổi(1+2) 3.555.000.000 355.500.000 720.000.000
Thẻ nổi(1+3) 4.905.000.000 490.500.000 990.000.000

 

18 LỖ SÂN HỒ
PHÍ GIA NHẬP HỘI VIÊN GIÁ (VND) PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG NÂNG CẤP
18-HOLE FACILITIES Cá nhân Người Việt Nam 742.500.000 74.250.000 247.500.000
Người nước ngoài 787.500.000 78.750.000 247.500.000
Công ty Cá nhân 810.000.000 81.000.000 292.500.000
Thẻ nổi(1+1) 1.867.500.000 186.750.000 787.500.000
Thẻ nổi(1+2) 2.992.500.000 299.250.000 1.282.500.000
Thẻ nổi(1+3) 4.050.000.000 405.000.000 1845.000.000

 

36 LỖ (HILL COURSE & LAKE COURSE)
PHÍ GIA NHẬP
(VND)
PHÍ CHUYỂN NHƯỢNG
(VND) 
NÂNG CẤPFLOATING (VND)
CÁ NHÂN - VIỆT NAM 990,000,000 99,000,000  
CÁ NHÂN - NƯỚC NGOÀI 1,035,000,000 103,500,000  
CÔNG TY
CÁ NHÂN
1,102,500,000
110,250,000
1,552,500,000 (F 1+1)
FLOATING (1+1)
2,655,000,000
265,500,000
1,552,500,000 (F 1+2)
FLOATING (1+2)
4,275,000,000
427,500,000
1,552,500,000 (F 1+3)
FLOATING (1+3)
5,895,000,000
589,500,000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hội viên / Hội viên mới

Chào mừng Quý Hội viên gia nhập Câu Lạc Bộ Golf Long Thành!

CHÀO MỪNG HỘI VIẾN MỚI GIA NHẬP CLB GOLF LONG THÀNH

NAME
CODE
DATE
Mr. KIM CHI HYUNG
K650
DEC 2015
Mr. PARK CHAN SEOB
P079
DEC 2015
Mr. PARK MAN HEE 
P646
DEC 2015

 

member

Hội viên / Đăng ký Hội Viên

1. Quý khách vui lòng điền vào đơn xin gia nhập và gởi kèm 4 tấm hình của chủ thẻ (4 X 6) về câu lạc bộ theo thông tin dưới đây:
Long Thanh Golf Club
Km số 9, ấp Tân Mai II, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: (+84) 613 27 88 99
Fax: (+84) 613 26 88 99
E-mail: member@longthanhgolfresort.com.vn

2. Câu lạc bộ sẽ phát hành thẻ và giấy chứng nhận hội viên cho quý khách trong vòng 30 ngày sau khi thanh toán phí hội viên đầy đủ.

3. Phí gia nhập hội viên có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin dưới đây:
Ngân hàng: Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa
Tên tài khoản: Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành.
Mã số thuế: 3600718503
Số tài khoản: (VND) 0121000557717 hoặc (USD) 0121370557709
Mã SWIFT: BFTVVNVX012

Hội viên / Chuyển nhượng thẻ Hội viên

Thông tin chuyển nhượng

Xin vui lòng điền vào form bên dưới để chuyển thẻ hội viên của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm.
(*) thông tin cần thiết.
Họ và Tên(*)
Họ(*)
Email (*)
Điện Thoại (*)
Loại thẻ thành viên (mô tả ngắn) (*)
Giá chuyển nhượng (USD)(*)

Hội viên / Sân golf liên kết

Mục đích của sự hợp tác là để thúc đẩy hình ảnh thương hiệu câu lạc bộ golf Long Thành trên toàn thế giới, cũng như tăng cường lợi ích của hội viên.

Thỏa thuận này cho phép các thành viên của câu lạc bộ golf Long Thành được chơi golf ở câu lạc bộ golf đối ứng và sử dụng các tiện nghi hiện đại của câu lạc bộ với mức giá thấp hơn.

Trước khi đến các câu lạc bộ golf đối ứng, vui lòng liên hệ với ông Nguyễn Hữu Thanh - Giám đốc Điều hành Golf - 0903.302.298 hoặc email: huuthanh@longthanhgolfresort.com.vn để đăng ký và tìm hiểu thêm thông tin.

Hiện tại, câu lạc bộ golf Long Thành liên kết hợp tác với các câu lạc bộ golf sau đây:

Add: Sam Son, Thanh Hoa, North of Vietnam

Tel: + 84 4 3771 1111

Email: info@flc.vn

Website: http://www.flc.vn

Add : Cù Dù Hamlet, Lộc Vĩnh Village, Phú Lộc District, Thừa Thiên Huế Province
Tel :054.3695.888 - Fax: 054.3695.891
Email: laguna@lagunalangco.com 
Website: www.lagunalangco.com   

Huyndai Song Gia Golf Resort
Địa chỉ: Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
SĐT: (+84) 31 396 3333
Fax: (+84) 31 396 3332
Website: http://www.songgia.com

Cua Lo Golf Resort – Middle of Vietnam
Địa chỉ: 03 Binh Minh Street, Nghi Huong Ward, Cua Lo Town, Nghe An Province
Tel: 038 3956 123
Fax: 038 3956 262
Website: www.cualogolfresort.com.vn

Tam Dao Golf & Resort - North Vietnam
Tel: 04. 371.52.361
Fax: 04. 371.52.360
Website: www.tamdaogolf.com

Add: Ngọc Thanh, Phúc Yên Town, Vĩnh Phúc Province

Tel: 0211 629 2222

Website: www.dailaistargolf.com.vn

Add: 4B Hamlet, Đông Sơn Commune, Tam Điệp Town, Ninh Bình Province

Tel: 030 378 74 40   Fax: 030 378 74 42

Website: www.royalgolf.com.vn

Tanjong Puteri Golf Resort Berhah - Malaysia
subsidiary of Keck Seng Berhah
Tel: 07. 2711888
Fax: 07. 27 11333
Website: www.tpgr.com

Raffles Country Club - Singapore
Address: No 450 Jalan Ahmah Ibrahim, Singapore
Tel: +65 6861 7649
Fax: +65 6861 529
Website: www.rcc.org.sg

Saujana Resort (M) BHD - Malaysia
Address: Saujana resort, Seksyen U 2, 40150 Shah Alam, Malaysia
Tel: 03. 7625 1466
Fax: 03. 7846 2316
Website: www.saujana.com.my

bg-1 bg-2 bg-3 bg-4